Defensem el país perquè no és pràctic viure en un entorn deteriorat. Ni ètic transferir-lo fet malbé. Aquesta llarga i cansada guerra serà guanyada per a tots o perduda per tothom. Així de simple. Es tracta, purament, de viure i deixar viure. Ens en sortirem, potser.

RAMON FOLCH I GUILLEN

26 de juliol de 2009

Noves dades de cria d'Arpella Vulgar i d'Esparver Cendrós a l'Albera

Ja feia anys que s'observaven exemplars tant d'Arpella Vulgar (Circus aeruginosus) com d'Esparver Cendrós (Circus pygargus) a la zona de l'Albera en dates que podrien ser perfectament de cria. Però no s'havia passat mai d'aqui, mai se n'havia pogut treure l'entrellat i no es podia anar més enllà del simple recull de dades en època de nidificació. Enguany però, hem estat de sort i hem pogut comprovar la nidificació segura d'ambdues espècies. En el cas de l'Arpella feia més temporades que se l'observava i estàvem ja des de feia temps en el que es considera "cria probable", però fins a enguany no s'havien pogut arribar a observar els polls volanders. D'altra banda, l'Esparver Cendrós només havia estat observat en dates adients un parell de temporades anteriors. Uns quants anys enrera una parella havia criat a prop, però no ho podem incloure dins del que seria l'àrea geogràfica que ens ocupa. Finalment, han estat una parella de cada espècie les que han criat amb èxit a l'Albera. A continuació es relacionen una sèrie d'observacions amb les dates en què varen tenir lloc:
Arpella Vulgar (Circus aeruginosus):
S'observa ja des de mitjans de primavera una parella sobrevolant vàries zones amb hàbitat adient. En algunes ocasions se'ls veu entrar o sortir de dins de la vegetació, però en diferents punts i prou allunyats entre sí...
Finalment el 13/07 s'observa la femella alimentant un dels polls ja volanders.
El 16/07 es pot comprovar que són almenys 2 els polls que ja volen.
Després d'uns dies deixen d'observar-se a la zona, éssent l'última observació del 17/07.
Esparver Cendrós (Circus pygargus):
A mitjans de Juny s'observa un mascle adult caçant en una zona de cereals en dues ocasions.
El 22/06 s'observen un mascle i una femella volant junts en una zona amb hàbitat adient per a l'espècie. S'avisa el company Ramon Fortià, que en duu a terme un seguiment a l'Empordà.
El 23/06 es visita la zona amb en Ramon i es tornen a observar els dos integrants de la parella.
El 25/06 es torna a la zona i es comprova que efectivament hi estan criant. Es donen totes les circumstàncies necessàries per poder-ho afirmar. No hi ha lloc per al dubte.
Després de repetides visites a l'indret en qüestió i sempre guardant una distància de seguretat, el dia 11/07 s'observa un poll ja volander, però probablement en siguin més.
Poll d'esparver cendrós. Llapis i aquarel.la sobre paper.
Foto de la femella reproductora d'Esparver Cendrós. Des de hide i amb moltes hores invertides. Foto: Ramon Fortià

2 comentaris:

Xavier ha dit...

Un article molt interessant, pel que som amants de la natura i de l’Albera concretament.
Felicitacions per la troballa

Lluís Serrano ha dit...

Felicitats!